Buď na mape! Vyplňte, prosím, nasledujúci dotazník. Údaje následne doplníme do mapy a budete tam mať svoju značku. Zoznam organizácií v xls Údaje o organizáciách sa priebežne aktualizujú, preto, ak si aj stiahnete zoznam v xls., odporúčame vám v prípade potreby si informácie opäť overiť.

Mapa organizácií pracujúcich s mládežou

Projekt V DOBRÝCH RUKÁCH – VZDELÁVAME NEFORMÁLNE bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
firma firma firma

Uvedomujeme si, že k efektívnym zmenám môže viesť len kvalitná spolupráca medzi mládežníckymi organizáciami, verejnou správou a súkromným sektorom, preto realizujeme projekt „V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“. Jeho cieľom je podporiť spoluprácu organizácií pracujúcich s mládežou v jednotlivých regiónoch SR a zviditeľniť neformálne vzdelávanie, jeho aktivity a najmä jeho pozitívny dopad na život mladých ľudí. 

ZIPCeM je strešnou organizáciou a reprezentantom Informačných centier mladých a ďalších členských organizácií, ktoré sa venujú poskytovaniu informačných a poradenských služieb pre mladých. Od roku 2014 sa aktívne venujeme priamej podpore mládežníckej politiky a to najmä vytváraním priestoru pre dialóg mladých ľudí a tvorcov politík. Výstupy a dopad následne reflektujeme v ďalších aktivitách.

Informácie: www.zipcem.sk www.icm.sk www.zajednolano.sk

V dobrých rukách

Stojíme si za tým, že mladí ľudia sú aj vďaka mnohým z mládežníckych organizácií na Slovensku V DOBRÝCH RUKÁCH. Aj vďaka vašim/našim aktivitám sa učia prakticky zaobchádzať so svojim životom, majú jasnejšie predstavy o svojej budúcnosti a menej sa jej boja. Neformálnosť, atraktivita, kompetencie, dobrovoľnosť, osobný prístup, inkluzívnosť.. a oveľa viac, čo neformálne vzdelávanie ponúka. Je fajn spoznávať nové možnosti a ponúkať nové príležitosti.

Vzdelávame neformálne

Predstavte si, že cestujete na opačný koniec Slovenska a potrebujte pomôcť pri organizovaní aktivít. Že hľadáte čo najviac organizácií, ktoré robia podobné veci, ako vy. Radi by ste realizovali svoje aktivity v spolupráci s ďalšími ľuďmi. Hľadáte informácie z úplne inej oblasti, a nemáte odborníka? A viete, že určite niekto hľadá práve vás? Toto je miesto, kde sa nájdete všetci. Teda, nájdu sa tu tí, ktorí chcú dať o sebe vedieť.

Kontakt

Anna Kohutková
Telefón: +421 907 632 982
E-mail: koordinator@zipcem.sk

Združenie Informačných a poradenských centier mladých
Tenisová 25
971 01 Prievidza
www.zipcem.sk